Romanç d'Evast e Blaquerna

Número de catàleg: 
II.A.19
Títol abreviat: 
Blaquerna
Tipus d'obra: 

Edició: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Libre de Blanquerna, ed. Salvador Galmés i Miquel Ferrà, IX (Palma de Mallorca, 1914), xx + 512 pp. Ocasionalment se cita la nova edició de NEORL VIII; hom pot advertir que es tracta d'aquesta edició quan, en la referència, es facilita no només el número de pàgina sinó també el de línia.