Glossari - Cerca simple

Mostrant 1 - 1 de 1
VOLUNTAT f. Potència de l'ànima que mou conscientment a obrar o a abstenir-se d'obrar. Com Evast hagué concebut e delliberat en sa voluntat que amàs l'orde de matrimoni, dix a alguns de sos parents..., II.A.19 - Blaquerna, 6. Lo multiplicament de animositat e de fervor se pren de continuat remembrament e enteniment e de assiduosa voluntat, I.2 - Contemp IV, 482. A la voluntat a qui no abasta .j. Déu, defallen totes coses, III.26 - ProvRam, 8.
Variants: 
voluntat
Agrupador: 
voluntat

Veus del Glossari relacionades:

Definicions lul·lianes relacionades: