Glossari - Cerca simple

Mostrant 1 - 1 de 1
FANTASIA f. Facultat de formar imatges mentals o representacions dels objectes no presents, i de fer-ne combinacions que no es troben en la realitat. Fantasia és ymage de ymaginació, III.26 - ProvRam, 322. Con en la volentat pusca ésser amada veritat e falsetat en la ymagenativa e en la fantasia, II.A.4 - Demost, 16. A lo fals ymaginament / qui ab fantasia corrent / forma una falsa openió, I.1b - LogGat, 40.
Variants: 
fantasia
Agrupador: 
fantasia

Veus del Glossari relacionades:

Definicions lul·lianes relacionades: