Llibre de virtuts e pecats

Número de catàleg: 
IV.65
Títol abreviat: 
VirtPec
Tipus d'obra: 

Edició: Ramon Llull, Llibre de virtuts e de pecats, ed. Fernando Domínguez, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" I (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1990 [1991]; 2a edició revisada, 2008), xxxvi + 314 pp.