Arbre de ciència

Número de catàleg: 
III.23
Títol abreviat: 
ArbSci
Tipus d'obra: 

Edició: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Arbre de sciencia. Toms I-III, ed. Salvador Galmés, XI-XIII (Palma de Mallorca, 1917, 1923, 1926), xxi + LVI + 335, 451 i 521 pp.