Arbre de filosofia desiderat

Número de catàleg: 
III.14
Títol abreviat: 
ArbFilDes
Tipus d'obra: 

Edició: Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Art amativa. Arbre de filosofia desiderat, ed. Salvador Galmés, XVII (Palma de Mallorca, 1933), xxiv + 514 pp.