Llibre de meravelles

Número de catàleg: 
II.B.15
Títol abreviat: 
Felix
Tipus d'obra: 

Edició: Llull, Ramon, Libre de meravelles, ed. Salvador Galmés, "Els Nostres Clàssics", 4 volums (Barcelona: Barcino, 1931-4).