Doctrina pueril

Número de catàleg: 
II.A.6
Títol abreviat: 
DoctPu
Tipus d'obra: 

Edició: Llull, Ramon, Obres doctrinals del illuminat doctor mestre Ramon Lull. Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria: text original y antiga versió francesa. Art de Confessió (Palma de Mallorca: Comissió Editora Lulliana, 1906), xvii + 324 pp. 4t. Ocasionalment se cita la nova edició de NEORL VII; hom pot advertir que es tracta d'aquesta edició quan, en la referència, es facilita no només el número de pàgina sinó també el de línia.