Llibre d'intenció

Número de catàleg: 
II.A.17
Títol abreviat: 
Intenció
Tipus d'obra: 

Edicions: En la immensa majoria dels casos, se cita per l'edició Llull, Ramon, Obres de Ramon Llull. Libre d'intenció. Arbre de filosofia d'amor. Oracions e contemplacions del enteniment. Flors d'amors e flors d'entelligència. Oracions de Ramon, ed. Salvador Galmés, XVIII (Palma de Mallorca, 1935), pp. 3-66. En algun cas aïllat, se cita per l'edició Llull, Ramon, Obras de Ramón Lull, ed. Jerónimo Rosselló; pr. Mateu Obrador i Bennassar, 3 vols. (Palma de Mallorca, 1901-1903), pp. 309-380. Una i altra font és identificable a partir del número de pàgina de la referència. Ocasionalment se cita la nova edició de NEORL XII; hom pot advertir que es tracta d'aquesta edició quan, en la referència, es facilita no només el número de pàgina sinó també el de línia.