Llibre de contemplació en Déu

Número de catàleg: 
I.2
Títol abreviat: 
Contemp
Tipus d'obra: 

Edició: Llull, Ramon, Obres de Ramon Lull. Libre de contemplació en Déu. Toms I-VII, ed. M. Obrador y Bennassar, Miquel Ferrà i Salvador Galmés, II-VIII (Palma de Mallorca, 1906-1914; Palma: Miquel Font, 1987-1989), xlv + 381 pp.